Отново в залата на 01.06.2020

На 01.06.2020 Ви очакваме на първите ни тренировки. Tancuvai.com предприема всички необходими мерки, гарантиращи безопасноста и здравето на Вас и нашите служители!

 • - Използване на предпазни средства, съобразно всички хигиенни изисквания.
 • - Редовно почистване и засилена дезинфекция на залата и всички контактни повърхности.
 • - Осигуряване на дезинфектант за ръце и препарати за дезинфекция.
 • - Ежеседмично дезинфекциране и почистване филтрите на вентилационната система и климатиците.

 

Уважаеми клиенти:

 • - Спазвайте висока лична хигиена.
 • - При влизане в обекта дезинфекцирайте ръцете си.
 • - Използвайте предпазни средства, съобразно всички хигиенни изисквания.
 • - Идвате максимално подготвени за часовете и използвайте съблекалните за кратък период от време.
 • - Чисти спортни обувки за залата.
 • - Носете лична постелка за часовете, в които е необходимо.
 • - Спазвайте дистанция по време на часовете.

 

Очакваме Ви!!!

Български